Lintjesregen 2016

Gedecoreerde (Lid in de Orde van Oranje-Nassau): Mevrouw A.M.Le Grand, Doesburg
Wegens: 17 jaar voorzitterschap Stichting Podium Acanthus, 16 jaar voorzitterschap Stichting Doesburgs Carillon, 16 jaar bestuurslid Open Monumentendag Doesburg

Gedecoreeerde (Lid in de Orde van Oranje-Nassau): mevrouw A.M.S.Wanrooy, Doesburg
Wegens: 23 jaar bestuurslid van bestuur VVV te Doesburg, 31 jaar bestuurslid van De Gehoorzame Hond, 12 jaar Diaken, waarvan 4 jaar als voorzitter van de Diaconie, sinds 2005 voorzitter van het Oecemenisch Diaconaal Overleg, vrijwilliger Zorgcentrum IJsselzicht

Gedecoreerder (Lid in de Orde van Oranje-Nassau): mevrouw F.Westra, Doesburg
Wegens: activiteiten kerkenraad en moderamen van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg, voorzitter Raad van Kerken te Angerlo-Doesburg, coaching verstandelijk gehandicapten, vrijwilligster IJsselzicht

Gedecoreerde (Lid in de Orde van Oranje-Nassau): Mevrouw N.J. v.d.Werff-v.d.Stouwe, Ellecom
Wegens: bestuurslid PCOB, liturgieverzorging Gereformeerde Kerk Doesburg, bestuurslid Stoelbroederschap en verantwoordelijk voor de jaarlijkse “Teerdag”, vrijwilligster en gastvrouw Woon Zorgcentrum IJsselzicht.
Ondanks dat gedecoreerde sinds 2001 in Ellecom woont, is zij tot op de dag van vandaag actief gebleven in het vrijwilligerswerk in Doesburg

Gedecoreerde (Lid in de Orde van Oranje-Nassau): dhr.B.J.M.Claus, Doesburg
Wegens: sinds 1956 misdienaar, acoliet, vrijwilliger van de St.Martinus Parochie te Doesburg, vrijwilligerswerk verzorgingshuis St.Elizabeth te Doesburg, vanaf 2013  voorzitter van de Kegelvereniging.