De nieuw gedecoreerden; de heer Kalkhuis en Mevrouw Weustink-Vlugt

De Orde van Oranje-Nassau is weer twee leden uit Doesburg rijker. Zij werden beiden vanmorgen verrast door onze burgemeester. 
Onze welgemeende felicitaties voor de nieuw gedecoreerden; de heer Kalkhuis en Mevrouw Weustink-Vlugt!

De heer Kalkhuis heeft een rijk vrijwilligersverleden. In 1976 werd hij lid van Watersportvereniging ‘De Oude IJssel’. Daar zette hij zich van 1998 tot en met 2012 actief in op diverse functies, waaronder secretaris, redacteur van het verenigingsblad en lid van de milieucommissie. De heer Kalkhuis werd bij de watersportvereniging zeer gewaardeerd om onder andere zijn ijver, nauwgezetheid, zijn uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, maar ook om zijn humor.
Deze kwaliteiten kwamen hem ook van pas bij de Seniorenvereniging Doesburg e.o. (voorheen ANBO-afdeling Doesburg e.o.). Daar vervulde hij van 1995 tot en met 2016 verschillende bestuurs- en andere functies, zoals secretaris en redacteur. Zijn persoonlijkheid maakte dat hij zich als secretaris ontwikkelde tot de spil van de vereniging; een zeer sociaal en betrokken bestuurslid dat niet zo nodig op de voorgrond hoefde te treden.

Mevrouw Weustink-Vlugt heeft zich, naast haar gewone werk, op een groot aantal manieren ingezet voor Doesburg en zijn inwoners. Zo was ze vanaf de jaren zeventig een kleine veertig jaar lang actief voor de Zonnebloem, onder meer als bestuurslid, organisator, secretaris én als mede-oprichter van de Doesburgse afdeling. Ook was ze meer dan tien jaar vrijwillig 
baliemedewerkster bij de VVV, en heeft ze zich enorm ingespannen voor het feest ‘Doesburg 750 jaar stadsrechten’ in 1987. Voor dit feest organiseerde ze onder andere een ouderendag en verhuurde ze historische kleding aan stadsgenoten.
Ook was ze zeer actief als bestuurslid van de Katholieke Bond van Ouderen, waar ze ook niet te beroerd was om mee te helpen bij het begeleiden van bingomiddagen en uitstapjes. Ook nu nog zet mevrouw Weustink zich in voor de samenleving. Zo is ze al sinds 1976 onafgebroken actief in de Rooms-Katholieke kerk van Doesburg en Angerlo. Daarnaast is ze alweer bijna twintig jaar lang secretaris van de Doesburgse afdeling van de vereniging van vrijwillige palliatieve terminale zorg en gastvrouw in museum De Roode Tooren.