Contributie

Het bestuur is inmiddels alweer druk om Koningsdag 2017 tot een succes te maken. Zonder de financiƫle bijdrage van onze leden zal dit niet mogelijk zijn.

Om de kosten te beperken is er besloten geen acceptgiro's te versturen.

Wij willen de leden verzoeken om de contributie/donatie voor 2017 over te maken op IBAN-nummer NL35 RABO 0155 7518 40 ten name van Doesburg en Oranje onder vermelding van "Contributie 2017". U kunt ook gebruik maken van een machtiging om jaarlijks uw bijdrage automatisch te laten afschrijven van uw rekening. Alvast bedankt voor uw bijdrage!