Vereniging

In Doesburg bestond in de tweede helft van de 19e eeuw de viering van 's Konings verjaardag behalve in het uitsteken van de vlag en een rondgang van het muziekcorps de schutterij voornamelijk uit kroegenjool. In de jaren '90 werden de festiviteiten op Prinsessendag georganiseerd door een feestcommissie die jaarlijks werd gevormd. Op 27 januari 1910 werd er door de commissie van 1909 in een openbare vergadering een vereniging opgericht, waarna op 9 maart, onder voorzitterschap van kapitein der infanterie J. M. C. Haak, de statuten werden vastgesteld en de vereniging op 10 december Koninklijke goedkeuring verkreeg. Binnen een jaar waren er 550 leden, een duidelijk teken dat de vereniging een breed draagvlak had.

In de jaren daarna werden er uitbundige Oranjefeesten gehouden, waarbij er bijzondere aandacht was voor de verloving en het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard en de regeringsjubilea van koningin Wilhelmina. Prinsessedag 1940 was het laatste Oranjefeest voordat de nacht viel over ons land. Op 16 april 1945 kwam voor Doesburg de bevrijding en twee weken daarna werd, zij het wat onwennig, voor het eerst weer Prinsessedag gevierd. In de jaren die volgden was er natuurlijk speciale aandacht voor het Kroningsfeest van koningin Juliana, haar zilveren regeringsjubileum.

Rond het midden van de jaren '70 werden de activiteiten rond de viering van Koninginnedag verplaatst van een sportveld aan de rand van de stad naar de historische binnenstad.

Meer dan eens heeft Doesburg en Oranje een rol vervuld bij Koninklijke bezoeken aan de stad. In 1924 maakte het Koninklijk paar een rondrit door een deel van de Achterhoek, waarbij ook Doesburg werd aangedaan. In september 1931 inspecteerde Koningin Wilhelmina het materieel van het garnizoen en in 1937 en 1939 bracht prins Bernhard bezoeken aan de krijgsmacht in en rond de stad. In de zomer van 1945 werd Koningin Wilhelmina geheel onverwacht gezien in de ruïnes van de Grote Kerk. Prins Bernhard bracht op 9 juni 1948 een werkbezoek. Op 26 januari 1952 werd de vaste brug over de IJssel geopend door Koningin Juliana en twintig jaar later, op 31 augustus 1972 stelde Prinses Beatrix de gerestaureerde Grote Kerk officieel in gebruik. Prins Claus komt op 21 april 1993 naar Doesburg om de gerestaureerde Kloosterkazerne te openen.

Hoogtepunt uit het bestaan van de vereniging is ongetwijfeld de viering van Koninginnedag 1998 door Koningin Beatrix en haar familie in Doesburg.

Bron:
MET VLAG EN WIMPEL,

Een herinneringsalbum gewijd aan driekwart eeuw "Doesburg en Oranje" 1910 - 1985
64 pag. met vele foto's, samengesteld door J.W. van Petersen

Nog enkele exemplaren voor €3,40 te verkrijgen in museum De Roode Tooren, Roggestraat 9-13