Vereniging

Vereniging Doesburg & Oranje

In Doesburg bestond in de tweede helft van de 19e eeuw de viering van ’s Konings verjaardag behalve in het uitsteken van de vlag en een rondgang van het muziekcorps de schutterij voornamelijk uit kroegenjool. In de jaren ’90 werden de festiviteiten op Prinsessendag georganiseerd door een feestcommissie die jaarlijks werd gevormd. Op 27 januari 1910 werd er door de commissie van 1909 in een openbare vergadering een vereniging opgericht, waarna op 9 maart, onder voorzitterschap van kapitein der infanterie J. M. C. Haak, de statuten werden vastgesteld en de vereniging op 10 december Koninklijke goedkeuring verkreeg. Binnen een jaar waren er 550 leden, een duidelijk teken dat de vereniging een breed draagvlak had.

In de jaren daarna werden er uitbundige Oranjefeesten gehouden, waarbij er bijzondere aandacht was voor de verloving en het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard en de regeringsjubilea van koningin Wilhelmina. Prinsessedag 1940 was het laatste Oranjefeest voordat de nacht viel over ons land. Op 16 april 1945 kwam voor Doesburg de bevrijding en twee weken daarna werd, zij het wat onwennig, voor het eerst weer Prinsessedag gevierd. In de jaren die volgden was er natuurlijk speciale aandacht voor het Kroningsfeest van koningin Juliana, haar zilveren regeringsjubileum.

Rond het midden van de jaren ’70 werden de activiteiten rond de viering van Koninginnedag verplaatst van een sportveld aan de rand van de stad naar de historische binnenstad.

Meer dan eens heeft Doesburg en Oranje een rol vervuld bij Koninklijke bezoeken aan de stad. In 1924 maakte het Koninklijk paar een rondrit door een deel van de Achterhoek, waarbij ook Doesburg werd aangedaan. In september 1931 inspecteerde Koningin Wilhelmina het materieel van het garnizoen en in 1937 en 1939 bracht prins Bernhard bezoeken aan de krijgsmacht in en rond de stad. In de zomer van 1945 werd Koningin Wilhelmina geheel onverwacht gezien in de ruïnes van de Grote Kerk. Prins Bernhard bracht op 9 juni 1948 een werkbezoek. Op 26 januari 1952 werd de vaste brug over de IJssel geopend door Koningin Juliana en twintig jaar later, op 31 augustus 1972 stelde Prinses Beatrix de gerestaureerde Grote Kerk officieel in gebruik. Prins Claus komt op 21 april 1993 naar Doesburg om de gerestaureerde Kloosterkazerne te openen.

Hoogtepunt uit het bestaan van de vereniging is ongetwijfeld de viering van Koninginnedag 1998 door Koningin Beatrix en haar familie in Doesburg.

Bron:
MET VLAG EN WIMPEL,

Een herinneringsalbum gewijd aan driekwart eeuw “Doesburg en Oranje” 1910 – 1985
64 pag. met vele foto’s, samengesteld door J.W. van Petersen

Nog enkele exemplaren voor €3,40 te verkrijgen in museum De Roode Tooren, Roggestraat 9-13

Contributie

Het bestuur is alle jaren druk om Koningsdag tot een succes te maken. Zonder de financiële bijdrage van onze leden zal dit niet mogelijk zijn.

Om de kosten te beperken is er besloten geen acceptgiro’s te versturen.

Wij willen de leden verzoeken om de contributie/donatie over te maken op IBAN-nummer NL35 RABO 0155 7518 40 ten name van Doesburg en Oranje onder vermelding van “Contributie”. U kunt ook gebruik maken van een machtiging om jaarlijks uw bijdrage automatisch te laten afschrijven van uw rekening. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Ledenwerving

Het teruglopende leden aantal doet geen goed aan de financiën van de vereniging en om in de toekomst de Doesburgers een mooi Koningsdagfeest te kunnen blijven bieden gaan wij een wervingscampagne opstarten.
We hebben een oranjewimpel laten ontwerpen met het logo van Doesburg en Oranje erop. Ieder lid kan deze wimpel bestellen. De kosten buiten de gewone lidmaatschapskosten om zijn €10,-.

Nieuwe leden krijgen bij een minimale lidmaatschap van €10,- deze wimpel gratis. Geniet u, samen met familie en kennissen elk jaar van de gezellige viering van Koningsdag in Doesburg? Zijn uw buren al lid van Doesburg en Oranje? Via deze site kan men zich opgeven als lid en daarmee mogelijk maken dat het feest in ons Doesburg ook in de toekomst blijft klinken als een klok.
Leden van D&O, kunt nu ook alvast zo’n schitterende wimpel bestellen en wij zorgen dat zij hem ruim voor Koningsdag in huis hebben.

Lidmaatschap

Als u ‘Doesburg en Oranje’ wilt steunen, op welke manier dan ook, is ons IBAN-nummer NL35 RABO 0155 7518 40 t.n.v. penningmeester vereniging ‘Doesburg en Oranje’.

Ook zijn wij heel blij met uw hulp op Koningsdag zelf. Mocht u zich hiervoor op willen geven, dan kunt u dat doen door te mailen naar info@doesburgenoranje.nl of telefonisch via telefoonnummer 0313-475617.

Lid worden

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Carla Bekken – Peters
voorzitter@doesburgenoranje.nl

Secretaris:
Han Snijders
secretaris@doesburgenoranje.nl

Penningmeester:
Peter Houtkooper
penningmeester@doesburgenoranje.nl

Merlijn Kerklaan (lid)
merlijn@kerklaan.net

Anita Nieuwenhuis (lid)
a.nieuwenhuis81@upcmail.nl

Riekie Neervoort (lid)
riekie.neervoort@hotmail.com

Joris Besselink (lid)
jr.besselink@gmail.com

We zijn nog op zoek naar een nieuw bestuurslid!
Heeft u goede organisatorische kwaliteiten? Bent u goed in omgang met mensen? Lijkt het u leuk om mee te helpen met het organiseren van een mooi Doesburgs feest?
Draai dan eens een tijdje mee om te zien hoe het gaat, u zult zien dat het een erg leuke bezigheid is!
Neem, geheel vrijblijvend, contact met ons op en kijk of het bij u past!

Ereleden:
de heer H.E.G.W. Krabbenbos
mevrouw G. Lemstra – Vels
de heer H.G. Overweg

Website:
Merlijn Kerklaan
e-mail: merlijn@kerklaan.net

Hosting:
Diabola Webdesign, Sander Snijders
e-mail: webmaster@doesburgenoranje.nl

Op Koningsdag zelf is het bestuur te bereiken in de infopost bij de Markt en via organisatietelefoon:
06 – 30 86 47 76